Privacybeleid

Semias, gevestigd aan Fonteinlaan 5 – 2012 JG Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via privacy@semias.nl.

 

Contactgegevens:
Semias
t.a.v. PrivacyOfficer
Fonteinlaan 5
2012 JG Haarlem
telefoon: +31 85 210 20 30

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens verwerken wij mogelijk, afhankelijk van het product of de dienst die je afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bedrijfsgegevens als KVK nummer, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, BTW-nummer

Je browser-fingerprint wordt vastgelegd om jouw cookie-voorkeuren op te kunnen slaan. Reageer je op een artikel (Blog), dan vragen we aanvullend om je e-mailadres en naam en slaan we tevens je IP-adres op, zodat we de reacties kunnen modereren en spammers kunnen blokkeren.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten zijn gericht op bedrijven, instellingen of organisaties en heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. Als je denkt dat wij zonder toestemming bijzondere persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via privacy@semias.nl, zodat wij het kunnen uitzoeken.

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 2. Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 3. Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 4. Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Voor deze informatieve berichten kan je je altijd afmelden via een link in de mail.
 5. Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 6. Semias analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 7. Semias verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Semias neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Semias) tussen zit.

 

Hoe lang Semias persoonsgegevens bewaart

Nadat je een product of dienst hebt afgenomen bij Semias blijf je in principe maximaal 2 jaar in ons klantenbestand zitten zodat we je kunnen informeren bij wijzigingen in onze producten of diensten. De bewaartermijn van de gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met privacy@semias.nl.

 

Delen van persoonsgegevens door Semias met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Indien van toepassing verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken.

 

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Semias, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn:

 • Neostrada B.V. — ten behoeve van webhosting
 • The Registrar Company B.V. — ten behoeve van domeinnaamregistraties
 • Xolphin B.V. — ten behoeve van SSL certificaat registraties

 

Google Analytics

We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit.

 

Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypen gebruikt deze website weblettertypen die worden aangeboden door Google. Wanneer je een pagina opent, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van je webbrowser om teksten en lettertypen correct weer te geven. Wanneer je een pagina van onze website oproept die een sociale plug-in bevat, maakt je webbrowser een directe verbinding met Google-servers. Google wordt zich er dus van bewust dat onze webpagina is geopend via je IP-adres. Het gebruik van Google Web-lettertypen gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang overeenkomstig de AVG. Als je webbrowser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door je computer gebruikt. Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt je bij het privacybeleid van Google op FAQ Google Fonts.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Semias en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@semias.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe Semias persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via privacy@semias.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 1. Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 2. We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 3. Alle medewerkers van Semias die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 4. SPF, DKIM en DMARC zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Semias gebruikt

Lees hier verder.

 

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Laatste herziening: 24 april 2019.